РАЗМИНАВАНЕ

18 април - 3 май 2023

 

РАЗМИНАВАНЕ

 

Изложба живопис на Любомир Савинов

 

18 април – 3 май 2023

 

На 18 април в галерия „Стубел“ се открива изложбата РАЗМИНАВАНЕ на Любомир Савинов.

Определят го като драматичен художник, индивидуалист, вглъбен в своя вътрешен мир, а живописта му все още остава загадка за мнозина.

Един кратък разказ за житейския и творческия път на автора би обяснил избора му на заглавие за предстоящата изложба.

Роден през 1941 г. в София, Любомир Савинов е сред дълбоките и автентични творци, появили се в художествения живот през 60-те години на миналия век, но цялостното му изграждане и развитие сякаш съзнателно остава извън всякакви общи или групови тенденции.

През 1970 г. завършва стенопис в Художествената академия в ателието на проф. Георги Богданов. Още в студентските си години Любомир Савинов открива сродните си души – Маргарит Цанев и Иван Георгиев-Рембранда – „емблематични фигури на неподчинение“. Внимание заслужава тяхното иронично-дистанцирано отношение към наложените норми, носено като вътрешно отрицание и опозиция. В академията получават красноречива характеристика: не се поддават на обучение и внушение от страна на преподавателите, пише изкуствоведът Галя Декова.

След дипломирането творби на Любомир Савинов неколкократно са отхвърляни от комисията, осъществяваща подбора за Общите художествени изложби. Това отчуждава автора от организирания художествен живот, но не го обезсърчава да рисува, успявайки да съхрани своя стремеж към себеизразяване, освободен от идеологическите догми на времето.

Едва през 1987 г. представя свои творби в самостоятелна изложба на Шипка 6, а три години по-късно е приет за член на Съюза на българските художници. През следващите години Любомир Савинов подрежда още шест самостоятелни изложби, а през 2013 г. е удостоен с националната награда за живопис „Захарий Зограф“.

Случаят „Савинов“ е уникален не само в нашата история, но, отнесен към европейската практика, се вписва в пътя на големите самотници на съвременното изкуство, които времето преоткрива, споделя Светлин Русев при откриването на изложба на автора през 2014.

Понякога лиричен, друг път суров, но винаги дълбок и експресивен, Любомир Савинов успява през годините да съхрани истинността и безмерната честност в творчеството си. А разминаването с публиката…, то отдавна е зад гърба му.

В РАЗМИНАВАНЕ художникът подрежда предимно картини от 60-те години, непоказвани до днес.

 

БНР за изложбата 

Рецепта за култура, БНТ

Въпреки.com

Авторът

Любомир Савинов