Сирма Маркова, Ваня Димитрова, Пенка Динчева, Николай Мартинов, Цветан Николов, Венцислав Шишков, Илия Новачев, Владимир Мичев, Валентин Митев, Васил Попов

Пламен Петров, изкуствовед, уредник в СГХГ за Стуидо 4 уши и техния Проект Идиот


Те: Валентин Митев, Ваня Димитрова, Васил Попов, Венцислав Шишков, Владимир Мичев, Илия Новачев, Николай Мартинов, Пенка Динчева, Сирма Маркова и Цветан Николов, които за краткост наричат себе си СТУДИО 4 УШИ, представят поредната изложба от цикъла „Проект ИДИОТ“, като правят опит да въвлекат човека, но не само зрителя, а и твореца, в едно пътешествие в пространство, лишено от предразсъдъци и ограничения. В новата експозиция, която е подредена в ГАЛЕРИЯ СТУБЕЛ, авторите окупират полето на детството, онова детство, от което преди са искали фанатично да се освободят, а сега, само десетилетие по-късно, неистово са се вкопчили в него, защото малкият човек (не Чеховият, а детето) има чудната привилегия да действа свободно.

Думата идиот, изписана с кирилица, днес се среща в глобалното виртуално пространство 9 760 000 пъти. Всеки от нас мисли думата в нейното пейоративно значение на слабоумен човек, глупак, а даже и луд. Всъщност идиот назовава много повече. Изначалният й смисъл може да се мисли като за човек, който не се вписва в нормата или онзи, чиито идеи остават неразбрани от другите. Казано по друг начин – идиотът е човек, пълен с неканонични идеи. В този смисъл авторите от СТУДИО 4 УШИ търсят изгубеното през годините идейно същество в себе си, като в тази своя поредна изложба се обръщат към спомена за детството. Спомен, заличен от образователна система, от опити за интеграция, от стремежи за вписване в общите социални рамки и норми на поведение, от псевдо-проекта за единен и безкрайно толерантен свят, в който етосът и моралът са заличени от икономическата целесъобразност и саморегулиращите пазарни изисквания на потребителя.

Боравейки с почти целия спектър от средства, които днес технократизираният ни свят предлага, авторите реализират идеите си в материали, форми и стилове, като дават свободна изява на творческия си потенциал. Тъкмо затова изложбата е своеобразна покана за съучастие. Лутане в една градина от разпилени цветя. Проникване в един свят наопаки, който е изпълнен с възли, дървояди, мисли за пролетта. Малка творческа вселена, в която призраците на хората създават ескиз за един друг свят, населен от човеци с много идеи – идиоти. Образи и обекти, които имат чудната способност да увличат наблюдателя в игра на мисълта, на въображението, а защо не и на чувствата.


СТУДИО 4 УШИ е приятелски кръг от художници, които работят в различни сфери на пластичните изкуства, дизайна, вътрешната архитектура, дигиталните изкуства и др. Това, което ги обединява като творци, е специалното отношение към класическите прийоми в изкуството. Основният им стремеж не е да правят съвременно изкуство, а да не правят временно изкуство. Важно за тях е търсенето на истински стойности в това, което правят. То превръща диалога помежду им в една от най-съществените задачи в тази своеобразна общност. Диалог, в който виждането не е по-важно от слушането и чуването. Чуване, за което са необходими поне четири уши.
Днес студиото остава отворена общност, в която място има за всеки, който е на мястото си.