ХРОНИКИ НА СЪЗЕРЦАНИЕТО

12 - 29 февруари 2024

 

 

ХРОНИКИ НА СЪЗЕРЦАНИЕТО

 

Маня Вапцарова

 

На 12 февруари 2024 в галерия Стубел се открива графичната изложбана Маня Вапцарова ХРОНИКИ НА СЪЗЕРЦАНИЕТО.

Идеята за този творчески проект е породена от желанието за вникване в тъканта на настоящето, вслушване в усещанията за действителност и илюзия, определящи отношението към този свят и обвързано с множество предизвикателства.

Част от творческия процес включва вглеждане в създадени през годините творби и преосмислянето им в един различен нов контекст, в който биват вписани чрез фрагментиране, манипулиране, прекомпозиране и доразвиване в посока, която ги представя като многопластови палимпсести или композиции с повтарящ се ритъм. В координатната система на спокойствието и тишината попадат образи, форми, състояния, отношения, които могат да се проявят както чрез експериментиране с традиционни и дигитални динамични изобразителни средства, така и чрез видео прожекция на анимирани фрагменти от рисувани изображения.

В този контекст зрителят би могъл да стане съпричастен на съзерцанието, усещането за отсъствие на време, съпътстващо процеса на създаването на експозицията. Намерението е посредством позитивни визуални стимули, натрупване и преплитане на възприятия да бъде постигнато усещане за взаимодействие с елементи от природата или със следи и знаци от цивилизацията.

Позната на нашата публика като един от големите майстори на графичния лист, Маня Вапцарова няма нужда от представяне. Със своите интересни визуални решения през годините, както и с професионализма си в техниката на голямоформатната дълбокопечатна графика, художничката отдавна е разпознаваем автор – график с установен пластичен почерк.

За мен тази изложба поставя един фундаментален проблем. Тя провокира размисли около границата между класическите графични техники и дигиталните технологии. Тя свидетелства и за желанието на немалко художници днес – в полето на глобализираната визуална продукция – да излязат извън каноните на традиционната графика в търсене на по-разнообразни възможности за представянето ѝ – споделя д-р Милена Балчева-Божкова, която е куратор на изложбата.

 

БНТ, "Рецепта за култура"

 

БНР, АРТЕФИР

Авторът

Маня Вапцарова